Usługi prawne

W obręb świadczonych przez nas usług prawnych wchodzi doradztwo oraz pełnowymiarowe prowadzenie spraw z zakresu:

  • prawa działalności gospodarczej,
  • prawa obrotu nieruchomościami,
  • prawa karnego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • odszkodowań i zadośćuczynień, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • prawa umów i roszczeń wynikających z umów kredytowych, w tym kredytów waloryzowanych kursem CHF,
  • prawa spółek handlowych,
  • odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu błędów w sztuce medycznej.

 

młotek sądowy